Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
Słowo Boże na dziś Patron dnia - Święta Kinga, dziewica Poniedziałek, 16 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 12, 38-42 Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je;…
Słowo Boże na dziś Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel Sobota, 15 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 12, 14-21 Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą».…
Słowo Boże na dziś Piątek, 15 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 12, 1-8 Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat». A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej…
Słowo Boże na dziś Czwartek, 15 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 11, 28-30 Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». Refleksja nad Słowem Bożym W naszej codzienności, mając świadomość odpływającego czasu, spotykają nas dobre lub złe przygody, radosne i smutne przeżycia i sprawy; w tej codzienności przeżywamy chwile szczęścia, ale też i nieszczęścia. Dzisiejsza Ewangelia przytacza jedno z najmilszych zaproszeń, jakie Jezus kiedykolwiek skierował do nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. On,…
Słowo Boże na dziś Środa, 15 tygodnia Okresu Zwykłego Święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy Mt 11, 25-27 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». Refleksja nad Słowem Bożym „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi (mędrcami) i roztropnymi (przewidującymi), a objawiłeś je prostaczkom (maluczkim). Tak, Ojcze, bo tak się spodobało Tobie. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie…
Słowo Boże na dziś Wtorek, 15 tygodnia Okresu Zwykłego Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu Mt 11, 20-24 Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie». Refleksja…
Słowo Boże na dziś Piątek, 14 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 10, 16-23 Jezus powiedział do swoich apostołów: «Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią.…
Słowo Boże na dziś Środa, 14 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 10, 1-7 Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie». Refleksja nad Słowem…
Słowo Boże na dziś Wtorek, 13 tygodnia Okresu Zwykłego Am 3, 1-8; 4, 11-12 «Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan…
Z Ewangelii według św. Jana. Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Rozważanie Oto wieki znak ukazał się przed nami: “Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod Jej stopami, na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. To Ta, którą w tak wielu kościołach czcimy w ikonie Matki, która zawsze jest gotowa pomagać, Matki Bożej Nieustającej Pomocy; to Ta, która jest patronką wielu diecezji i kościołów całego świata. Ale, co ważniejsze, to ta sama, która jest patronką…
Słowo Boże na dziś Poniedziałek, 13 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 8, 18-22   Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!» Refleksja nad Słowem Bożym “Pójdź za Mną” – słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane w dzisiejszej Ewangelii. Oprócz wielu słów Chrystus wypowiedział i te: “Pójdź za Mną”. Na pierwszy rzut…
"Nie każdy, kto mi mówi 'Panie, Panie' do Mego Królestwa się dostanie".... I nie każdy kto w kościele przesiaduje na niebo od razu zasługuje. Nie bądźmy obłudnikami, chcąc Boga przekupić słowami. Na pokaz nie postępujmy inaczej jak w ukryciu, gdy świat nie patrzy. Bóg bowiem widzi i dobrze wie co skrywamy w sercu na dnie. Nie żyjmy w otchłani ciemności ale bądźmy jak dzieci światłości I nie bądźmy jak groby pobielone, tylko z zewnątrz lampami oświetlone. Ale bądźmy żywymi Jego lampionami z  rozświetlonymi  czystymi  sercami... ..........   © 3 Grudnia 2015r.
Lubimy planować każdy dzień. Taka to nasza  ludzka uroda. Czasem jednak na planach kończymy. A tak naprawdę niewiele robimy. Mówić można wiele, ale to czyny użyźniają nasze dni. Możemy mówić, że wierzymy. Ale jakże często tylko mówimy… Ileż to razy chwilą targani, wypowiadamy słowotok słów bezmyślnie… No właśnie….. Czyż nie mam tutaj racji? Że  wiara nie opiera się jedynie na deklaracji Nie trzeba znać się na budowie, aby wiedzieć, że domek na piasku długo się nie utrzyma. Bo iluzją jest  myśleć, że zawsze będzie ładnie Że będzie tylko słońce i żaden deszcz nie spadnie…. W życiu różnie bywa. Bywają wiatry,  huragany i często ulewny deszcz złowrogich zdarzeń leje. Są i dni pełne spokoju, które ciepłem swym otulają. Nic jednak nie…
Słowo Boże na dziś Czwartek, 12 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 7, 21-29 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie…
Słowo Boże na dziś Środa, 12 tygodnia Okresu Zwykłego 2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3 Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej». I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej». I pisarz Szafan oznajmił królowi: «Kapłan Chilkiasz dał mi księgę» – i Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, i pisarzowi Szafanowi, a także urzędnikowi królewskiemu, Asajaszowi: «Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do…
Słowo Boże na dziś Wtorek, 12 tygodnia Okresu Zwykłego Mt 7, 6. 12-14 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!» Reflesja nad Słowem Bożym W Krakowie obok kościoła OO. Karmelitów na Piasku znajduje się ba­rokowy…