Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
środa, 02 marzec 2016 19:15

Rekolekcje wielkopostne – 10. „Nie bierzcie wzoru z tego świata" (Nauka dla młodzieży)

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

mlodziez„Nie bierzcie wzoru z tego świata", „Czystymi bądźcie", „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". „Trzeba się zawsze modlić, nigdy nie ustawać"- oto cytaty z Pisma Świętego stanowiące motto tego kaza­nia dla młodzieży.

Kochani młodzi Przyjaciele! Mam osobiste prawo, by nazwać was przyjaciółmi, gdyż gro mojego życia ka­płańskiego poświęciłem pracy z młodzieżą i dla młodzieży. Macie stąd w moim kapłańskim sercu szczególne miejsce. Do tej miłości do mło­dzieży zawsze się przyznaję i nią się chlubię. To prawda, że z łezką w oku wspominam dawną młodzież z lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych poprzedniego stulecia, w której można się było prawdziwie za­kochać po Bożemu. Gdy patrzę na dzisiejszą młodzież i jej postępowa­nie, to mam wrażenie, że robi ona wszystko, by się w niej odkochać.

Przejdźmy jednakże do naszego rozważania – wczoraj mówiliśmy o wierze, o naszej wierze. W dzisiejszym kazaniu najpierw będzie mowa o bardzo ważnej dla każdego człowieka cnocie czystości, następnie o cnocie pobożności. Te bo­wiem piękne zalety dobrego chrześcijanina łączą się ze sobą i albo one są razem, albo w ogóle ich nie ma. A dla młodego człowieka są ważne szcze­gólnie, bo czym „za młodu skorupka nasiąknie, tym na starość trąci". Przeżycie młodości w czystości i pobożności to największy kapitał, który procentować będzie przez całe życie. Ktoś powiedział, że mówienie o czystości do młodzieży to „zawracanie kijem Wisły". A nawet psalmista Pański pisze znatchnienia Ducha św. „czyż może młodzieniec zachować czystość?" i odpowiada, że może, ale tylko z wielkimi trudnościami. A świat uważa czystość za zacofanie, ciemnotę, średniowiecze i jak tylko może ośmiesza tę niebiańską cnotę. Moi Kochani! Nie bierzcie wzoru z tego świata, świata seksu, pornografii, deptania godności ludzkiej, ale umacniajcie się w peł­nieniu dobra wbrew różnym nieprzychylnym obiegowym opiniom.

Mamy wiele tekstów i przykładów wziętych z życia świadczących o wartości tej pięknej cnoty, ozdoby każdego człowieka. Nie uroda, choć ona jest ważna, ale piękno duchowe stanowi istotę naszego człowie­czeństwa. Uroda z czasem mija, a pozostaje piękno wewnętrzne czło­wieka, które nigdy się nie starzeje. Chrystus Pan niezwykle cenił dzie­wice. Na Matkę swoją Bóg wybrał dziewicę i pozostawił Ją dziewicą, jedyny w historii świata przykład największej pochwały dziewictwa. Chrystus umiłował młodzieńca ewangelicznego, bo zaimponował mu czystością życia i mądrością. W pogańskim Rzymie w wielkim poważa­niu były westalki, które przez pewien czas życia pełniły służbę w świą­tyni i, aby móc ją pełnić, musiały być dziewicami. Radzili się ich nawet cesarze rzymscy. A święte, którym oddajemy cześć i je podziwiamy: św. Maria Gorretti i błogosławiona Karolina Kózka? Dla zachowania tej cnoty oddały życie, które jest największą wartością. Święci ludzie nas zawstydzają, są naszym ustawicznym wyrzutem sumienia, bo mieli odwagę przeciwstawić się złu, a nam się nie chce pracować nad swoim charakterem i zachować czystości życia. W klinice w Krakowie, w czasie wizyty, profesor Collegium Medicum przegląda kartę chorej 45-letniej kobiety, widnieje tam zapis virgo. Podaje jej rękę, całuje w dłoń i mówi: „dotychczas nie spotkałem dziewicy w tym wieku". Jakie świadectwo wydajemy naszemu katolickiemu narodowi, który chlubi się papieżem Polakiem i największą ilością księży w świecie, gdy równocześnie nie­doceniamy czystości obyczajów i łamiemy prawa Boże? Są podobno dziś dziewczęta, które chlubią się, że nie są dziewicami, choć wina jest także po stronie świata męskiego. Co to znaczy być ładną, być ładnym? To znaczy mieć ład i porządek w sobie, mieć charakter, mieć zasady, być kimś, a nie trzciną chwiejącą się na wietrze, nie marionetką, nie maneki­nem, ale sobą. Potrzebne jest twoje czyste serce, potrzebne, a nawet ko­nieczne jest twoje pięknie przeżyte dzieciństwo i młodość, potrzebne dla twojej rodziny, którą w przyszłości założysz, a która wówczas będzie szczęśliwa, gdy wniesiesz do niej w posagu duchowym swoją czystość. Pamiętaj jednak, że czystość to walka z największym przeciwnikiem, jakim jesteś ty. Walka, która kosztuje i wymaga nieraz wielkich ofiar, rezygnacji z dozwolonych rozrywek, ustawicznej czujności. Pisał poeta (Minasowicz): „Trzech ma człek nieprzyjaciół - świat, czarta i siebie. Najciężej mu z ostatnim, zanim go pogrzebie". Ito jest prawda. Złośliwi powiadają:seks nas nie opuszcza aż do śmierci. Skoro jest to taki prze­ciwnik, to zastanówmy się, jak o tę czystość walczyć, byśmy mogli uspokoić sumienia, nie przechodząc wobec tego problemu obok lub pozostawiając rozwiązanie tego problemu losowi. Nie ma większego błędu w tej sprawie. Rezygnacja z walki o czystość jest już przegraną. Dlatego chciej pracować nad zachowaniem czystości.

Jaki jest twój sposób mówienia? Uszy można postradać słuchając czasem młodych. Ma się wrażenie, że nie mają żadnego wstydu, poczu­cia skromności, odpowiedzialności za to, co mówią. Buzia nieraz ładna, a słownictwo, sposób wyrażania są jakby odwrotnością tej urody.

Jakie są twoje spojrzenia? Jak patrzysz na dziewczęta i chłopców? Jak ich oceniasz? Co ci się w nich podoba, czy tylko zewnętrzny wy­gląd? Jak się ubierasz? Jak dziewczęta wyglądają wyzywająco, to niech się potem nie dziwią, że są gwałcone, nagabywane, zaczepiane, bo one swoim wyglądem prowokują takie zachowanie u chłopców. Nie rozu­miem protestów kobiet w Warszawie, gdy chłopak za gwałt dostał dwa lata, ponieważ sędzina prowadząca ten proces uznała zachowanie dziewczyny za skłaniające do tego czynu. Nie tak dawno czytałem, że w islamie dziewczyna czy kobieta, która jest skąpo ubrana podlega karze chłosty. Gdyby tak było u nas, to tej karze podlegałyby nie tylko dziew­częta, ale nawet niektóre starsze panie. Widzicie więc jak bardzo Kościół katolicki jest tolerancyjny, a nieraz narzekacie, że księża w kazaniach stawiają młodym wielkie wymagania. Te wymagania stawia Chrystus, a Kościół jedynie spełnia rolę przekazu.

Przejdźmy do punktu drugiego. W pracy nad sobą, nad zachowaniem cnót, unikaniem grzechów ogromnie pomaga cnota pobożności. Miłosierny Bóg nie pozostawił człowieka samemu sobie, ale ustawicznie go wspomaga swoją łaską i miłosierdziem. „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" - powiedział i każe nam, mieszkańcom tego „padołu płaczu" zwracać się do siebie w kornej modlitwie, zapewniając, że każda będzie wysłuchana, gdy będzie służyła naszemu zbawieniu. Gdybyśmy tak w jednej chwili uprzytomnili sobie ogrom łask, jakie otrzymaliśmy od Boga w dotychczasowym życiu (gdyby Bóg dał nam taką łaskę), to byśmy zro­zumieli cnotę pobożności i na zawsze chcielibyśmy być w tej żywej łączno­ści z Bogiem. Może jednak niegodni jesteśmy tej łaski i dlatego z naszą po­bożnością na co dzień jest różnie.

W tej cnocie pobożności osobistej zwróć uwagę na praktyki religijne, ich zrozumienie i na życie według wiary. Przeżywamy rok Miłosierdzia. Przystępuj często do Sakramentu Miłosierdzia – Spowiedzi i Komunii Św., bo to ogromna siła i to siła bu­dująca. Po każdej spowiedzi, którą powinieneś odprawiać co miesiąc, przystępuj do Komunii. Pełne uczestnictwo we Mszy św. to czynne uczestnictwo i przyjęcie Komunii św. Nie odkładaj częstej Komunii św. na starsze lata. Zachęcaj swoje otoczenie do pięknego eucharystycznego życia. Na wszystko mamy czas, tylko brakuje go na modlitwę. Możesz Całymi godzinami stać na rynku, przebywać na zabawie, a nudzi cię godzina Mszy Św., przyjście na nabożeństwo stanowe, nabożeństwa nadobowiązkowe, majówkę i różaniec. A jakie jest twoje młodzieńcze zaangażowanie w parafii, w organizację KSM-u czy inne grupy para­fialne, róże różańcowe, w liturgię, w prace przy kościele itd.? Może sto­isz jak bezmyślny widz na cmentarzu przykościelnym i sądzisz, że to jest wystarczająca pobożność? Mylisz się bardzo. Jeśli Bóg i zasady wia­ry świętej nie będą w twoim życiu na pierwszym miejscu, to wszystkie inne sprawy nie będą na właściwym miejscu, załamie się twój świat, nie osiągniesz celu swego życia. A chciałbym cię uratować, powiedzieć, że nie wszystko stracone. Możesz łatwo odzyskać to, co zostało przez cie­bie gdzieś zagubione. Pozwólcie sobie pomóc w odzyskaniu wiary w siebie i zdobyciu szczęścia. Ono jest w zasięgu waszej ręki.

Kochani młodzi przyjaciele! Jakimi wy będziecie, takim będzie cały świat, cała Polska, nasza parafia i wasze rodziny. To na was ciąży ponie­sienie tej pałeczki pokoleń, zachowanie i umocnienie naszej wiary. Żyj­cie w świecie, ale nie bierzcie wzoru z tego świata. Życzę wam z serca, byście spełnili te zadania, które stawia wam Bóg, Kościół i Ojczyzna. Wtedy osiągniecie radość życia i otrzymacie błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi. Amen.

Ks. Józef

 

Czytany 596 razy

1 komentarz

  • Link do komentarza Maria Korzonek środa, 02 marzec 2016 20:16 napisane przez Maria Korzonek

    Piękna nauka ukazująca sympatię go młodzieży i zatroskanie o młode pokolenie. Dziękuję w imieniu rodziców.

    W tym kazaniu widać bowiem Księdza wielką troskę o młodych ludzi, którzy często pogubieni w tym współczesnym, zwariowanym świecie zatracili drogę do Boga.

    Obyśmy i my dorośli nigdy nie szczędzili czasu dla młodzieży, aby w tym codziennym zmaganiu się z rzeczywistością umieli podążać za chrześcijańskimi wartościami.

    Obyśmy dołożyli wszelkich starań, aby dobrze pokierować życiem młodego pokolenia za które jesteśmy w pełni odpowiedzialni.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.