Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”(J 8,7) 2 listopada 1984 r. W Stanach Zjednoczonych dokonano wyroku śmierci na Velmie Barfield. Skazana za zabicie czterech osób była pierwszą kobietą na której dokonano wyroku śmierci. Jednak w chwili egzekucji była to zupełnie inna osoba od tej, która przekroczyła bramy więzienia 6 lat wcześniej. W jej sercu dokonała się cudowna przemiana. Miałem możliwość, jakiś czas temu czytać fragmenty jej pamiętnika. Historia jej nawrócenia rozpoczęła się pewnej nocy, kiedy płakała w więziennej celi. Łkając zastanawiała się, czy po tym wszystkim, co uczyniła, Pan Jezus może jej jeszcze przebaczyć i kochać ją na nowo. W czasie tej wewnętrznej, duchowej walki wydarzyło się coś, co później, jak to sama określiła,…
Słowo Boże na dziś Piątek, 3 tydzień Wielkiego Postu Patron dnia: Św. Kazimierz, królewicz J 15, 9-17 Najważniejsza jest miłość   Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo…
„Kto pieczy o domownikach nie ma, ten wiary się zaparł i gorszy jest od poganina" - słowa Pisma Świętego. Czcigodni Bracia! Czytamy w mitologii greckiej, że Anteusz miał ogromną siłę. Wszystkich przeciwników swoich potrafił zwyciężyć i nikt nie mógł stawić mu skutecznego oporu. Herakles jednak umiejętnie podpatrzył, gdzie leży źródło siły Anteusza. Oto kiedy Anteusz powa­lony przez przeciwników dotknął matki ziemi, powracały mu siły i przeciwnik szybko przegrywał walkę. Herakles trzymał więc Anteusza ponad ziemią i pokonał go. Ktoś także podpatrzył, że tajemnicą, która nas podtrzymywała była rodzina katolicka, a w niej wiara. Dlatego siły szatańskie uderzają w ten fundament naszego istnienia, w rodzinę. Ustawy ułatwiają rozwody. Wobec tego, jak będzie wyglądał świat za 30, 50 lat? Z pewnością będzie…
Słowo Boże na dziś Czwartek, 3 tydzień Wielkiego Postu Łk 11, 14-23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie   Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją…
„Bo miłość z Boga jest i każdy, kto miłuje brata swego jest z Boga i miłuje Boga" (1 J 4,7). Przypomnijmy sobie z Ewangelii scenę kuszenia Pana Jezusa przez szatana. Oto szatan trzykrotnie próbował przedstawić Zbawicielowi naszemu ułudy świata i spotkał się z należną odprawą. Na próżno starał się odwieść Pana Jezusa od zamiaru głoszenia Dobrej Nowiny ludziom. I dziś zdaje sobie on sprawę, że wiara prowadzi do miłości, stąd chce wszelkimi możliwymi środkami przeszkodzić działaniu łaski Bożej w duszy człowieka. Żyjemy w czasach największej herezji, a imię jej nienawiść. Karykaturzysta społeczny, przedstawiając obraz dzisiejszej ludzkości, narysował dwoje duszących się ludzi. Tak, bo ludzie dzisiaj duszą się nawzajem. Trzeba drugiego dzisiaj znienawidzić, bo jemu się lepiej powodzi, bo jego dzieci…
„Nie bierzcie wzoru z tego świata", „Czystymi bądźcie", „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". „Trzeba się zawsze modlić, nigdy nie ustawać"- oto cytaty z Pisma Świętego stanowiące motto tego kaza­nia dla młodzieży. Kochani młodzi Przyjaciele! Mam osobiste prawo, by nazwać was przyjaciółmi, gdyż gro mojego życia ka­płańskiego poświęciłem pracy z młodzieżą i dla młodzieży. Macie stąd w moim kapłańskim sercu szczególne miejsce. Do tej miłości do mło­dzieży zawsze się przyznaję i nią się chlubię. To prawda, że z łezką w oku wspominam dawną młodzież z lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych poprzedniego stulecia, w której można się było prawdziwie za­kochać po Bożemu. Gdy patrzę na dzisiejszą młodzież i jej postępowa­nie, to mam wrażenie, że robi ona wszystko, by się w…
Kolejny już dzień rekolekcji, ma być dniem dzieła łaski Bożej w naszych sercach i podjęciem wielu postanowień. Choćby się zdarzyło, że ktoś z was, z ta­kich czy innych powodów, nie uczestniczył w tych świętych ćwiczeniach, ma dziś otrzymać cenne wskazówki dotyczące swego religijnego życia. Mowiłem już o wiarze do młodzieży. Mam mówić dziś o wierze do was, kochani rodzice - ojcowie i matki, abyśmy mogli odnowić się ewangelicznie, wracając do najgłębszych źródeł tej odnowy. Zwykły śmiertelnik zapytany czym jest wiara, byłby w niebywałym kłopocie. Na pewno wiara jest rozumowym uznaniem, tego, co ktoś mówi. Ale to za mało - za takim uznaniem musi iść zgoda woli. To, co jest przedmiotem wiary wymyka się naszym zmysłom, tego nie widać ani nie…
Drodzy moi młodzi przyjaciele! Życie nasze często przyrównuje się do płynącej rzeki. Woda, początkowo u źródła, płynie spokojnie, stopniowo coraz szybciej i szybciej. Przeszkadzają jej obwałowania, boczne umocnienia, a i tak woda wylewa się na pola i tworzy wielkie rozlewiska, tworzy bagna. Podobnie jest i w naszym życiu. Być może pytasz: Dlaczego muszę chodzić do kościoła? Przecież mogę inaczej. Dlaczego muszę słuchać zdania rodziców? Przecież ja sam dobrze wiem jak mam postępować! Dlaczego tego mi nie wolno? Przecież jestem człowiekiem wolnym! I tak jak ta woda naszego życia, naszych spraw, wylewa się i my wchodzimy w to bagno, bagno grzechów i jakże trudno jest nam później wyjść z tego bagna. Tak! Do ujęcia rzeki potrzebne są umocnienia, aby wzburzona woda…
Słowo Boże na dziś Wtorek, 3 tydzień Wielkiego Postu Mt 18, 21-35 "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?" Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił…
„On odpuszcza wszystkie nieprawości nasze, On uzdrawia wszystkie cho­roby nasze, On odkupuje żywot twój od zatracenia, On koronuje cię miłosier­dziem i litościami" - słowa Psalmu 102 sławiące nieskończone miłosierdzie nad grzesznikami. Ukochani w Chrystusie Panu! Do pojednania człowieka z Bogiem Pan Jezus ustanowił spowiedź świętą. Jest ona jak transfuzja świeżej krwi do chorego organizmu. Chrystus wchodzi do twego skołatanego grzechem serca, by ci powiedzieć: „Pokój ci". Nie bój się, bądź spokojną duszo moja. Spowiedź to jasny promień wśród ciemności życia, to uśmiech Boga do ciebie, może zrozpaczonego z powodu wielkości swo­ich przewinień. Nasz pisarz S. Żeromski w Popiołach opisuje, jak główny bohater Rafał Wolbromski zmizerowany, obdarty, całkowicie opuszczony, wy­szedł z więzienia. Wstąpił do przydrożnej karczmy i tam spotkał swego przyjaciela…
„O Boże, Nędzna jest moja wiara, Jak kości gryzione przez szakala, Tak nędzna, że nie umiem powiedzieć, czy naprawdę w Ciebie wierzę” – R. Brandstaetter   Drodzy młodzi Przyjaciele! Otwierając Ewangelię, spróbujmy dziś odpowiedzieć sobie na pytanie - czym jest wiara?, Jaka jest moja wiara? Przypomnijmy sobie scenę uzdrowienia ślepego od urodzenia. Kiedy niewidomy spotkał Jezusa Chrystusa, Ten go zapytał - czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiada - a któż to jest, Panie, abym w niego uwierzył? To ten, który teraz z tobą rozmawia, a który wzrok ci przywrócił. I wtedy uzdrowiony pada na kolana i mówi „wierze Panie”. Uwierzył w Syna Człowieczego, w Chrystusa i Ten Chrystus znalazł się w centrum jego życia. To ewangeliczne zdarzenie, i…
Słowo Boże na dziś Poniedziałek, 3 tydzień Wielkiego Postu Łk 4, 24-30 Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko…
„Dajcie mi chrześcijańskie matki, a uratuję ginący świat" - słowa, które mówią o wartości matek i ich poświęceniu dla rodziny. Pismo Święte, ta skarbnica Bożych myśli, zawiera wiele ciekawych tekstów, które podkreślają rolę, godność i zadania kobiety-matki. Posłuchajcie słów Pisma Świętego, hymnu pt. „Pochwała mężnej niewiasty", jestto niewątpliwie jeden z najpiękniejszych hymnów na cześć kobiety. Z Księgi Przysłów: „Niewiastę mężną któż znajdzie? Jej wartość prze­wyższa perły. Ufa jej serce małżonka, któremu na zyskach nie zbywa. Nie czyni mu ona zła, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia"- kobieta dobra i dzielna nazwana jest tu perłą, największym zyskiem, dobrocią i zaufaniem. I dalej: „Wstaje, gdy jeszcze jest noc i żywność rozdziela domowi, a obowiązki swoim domownikom”. Ile to razy w domu…
„Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy mi drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał". „Pójdźmy na miejsca ustronne i odpocznijmy nieco" - słowa Chrystusa zachęcające do głębokiej refleksji rekolekcyjnej. Ukochani Bracia i Siostry. Gdy, wychodząc z domu, włożymy rękę do kieszeni, spostrzeżemy, że kieszeń jest brudna, starannie ją wytrzepujemy, by chusteczka świeżo wyprana, włożona do niej, nie stała się brudna. Kiedy wkładasz na niedzielę białą koszulę, to niebawem zauważysz, że nie jest już tak czysta. Gdyby nie były czyszczone okna twego domu, zwłaszcza domu położonego przy drodze, wkrótce w twoim pokoju byłoby ciem­no. A cóżby to był za gospodarz, który by swojego podwórka nie za­miatał i nie grabił, nie wywoził śmieci…
Ukochani Bracia i Siostry - nie jesteśmy sami; należymy do wielkiej wspólnoty ludzi Kościoła. W Koś­ciele wyznaczono nam poważne zadania, które wykonamy wtedy, gdy na­sze życie złączymy z życiem samego Chrystusa. Wołanie o nawrócenie, o pojednanie z Bogiem i z ludźmi skierowane jest do wszystkich – do mnie, do ciebie. W moich rekolekcjach mam je usłyszeć jako skierowane do mnie. Usłyszeć i uczynić konkretny krok w moim życiu: „wstanę i pójdę do Ojca i powiem: zgrzeszyłem”. Zechciejmy oceniać nasze życie ludzkie w sposób pogłębiony – dostrzeżmy wśród rzeczy ważnych te, które są najważniejsze. Umiłowani Siostry i Bracia! Są różne formy rekolekcji, różne są ich programy i sposoby odprawiania. Udział w rekolekcjach odprawianych w tej formie, jaka nam została dana, jest…
Rachunek sumienia, który czytasz powstał z myślą o młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania. Bardzo często spotykam się z sytuacją, która dla mnie jako spowiednika jest zawsze bardzo niepokojąca: wiele osób, tak młodzieży, jak i dorosłych, przychodzi do spowiedzi z książeczkami do nabożeństwa, które otrzymali przy pierwszej Komunii świętej zapominając, że modlitewniki te były przygotowane z myślą o dzieciach, a co za tym idzie, także pytania w rachunku sumienia dotyczą dzieci. Człowiek młody, a zwłaszcza ludzie dorośli żyjący w małżeństwie muszą sięgać po modlitewnik, a szczególnie rachunek sumienia, który jest przeznaczony dla odpowiedniego wieku i stanu życia. Specyfiką tego rachunku sumienia jest skierowanie go do młodzieży klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich. Proble- my zawarte w pytaniach dotyczą ich świata i…
Strona 1 z 2