Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
– Wywyższeni przez Krzyż Chrystusa -   Człowiek traci cierpliwość, kiedy nie rozumie swojego życia, kiedy nie rozumie sensu cierpienia, kiedy doświadcza niesprawiedliwości, mocy kataklizmu, kiedy doświadcza szerzącego się z coraz większą potęgą zła. Człowiek traci cierpliwość wobec Boga, bo zadaje Mu pytania: Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ został stworzony z miłości i wierzy w miłość, i wierzy w życie, i wierzy w to, że można się porozumieć. Człowiek traci cierpliwość wobec drugiego człowieka, bo i jego oskarża, że chce mu zaszkodzić, że chce mu odebrać szczęście, że chce go zniewolić. I tak się działo w historii Izraela.     Ale Bóg wchodzi w to cierpienie człowieka, który traci cierpliwość, i daje mu znak swojego zwycięstwa: wąż umieszczony na palu, spojrzenie…
Strona 3 z 3