Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
Drodzy Bracia i Siostry! Na drodze naszej wiary Bóg postawić wiele znaków, poprzez które objawia siebie człowiekowi. Pośród tych znaków Bożego działania, na szczególną uwagę zasługują sakramenty święte, gdyż one są nośnikiem zbawiennej łaski. Gromadzimy się dzisiaj w świątyni, aby uczestniczyć w obrzę­dzie chrztu świętego, który jest pierwszym sakramentem w życiu każdego człowieka. To właśnie chrzest wprowadził nas wszystkich w stan jedności z Bogiem, usuwając zasadniczą przeszkodę, jaką stanowił grzech pierworodny. To ten sakrament otworzył nam drogę do wspólnoty Kościoła, w której możemy czerpać z pozostałych darów, jakie wysłużył dla nas Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Każdy sakrament jest znakiem Chrystusa, który działa w swoim Kościele uświęcając tych, którzy go z wiarą przyjmują. Wiara jednak „rodzi się z…
Wj 17,3-7; Ps 23 (22),l-2a.2b-3.4.5.6; J 4,5-14 Wydarzenie to miało miejsce w IX wieku przed Chrystusem. W tym czasie żył Naaman, wódz wojska króla Aramu. Pod jego wodza, wojska aramejskie odnosiły wielkie zwycięstwa. Tym większym więc nieszczęściem okazała się jego choroba - trąd, wówczas choroba nieuleczalna. Pojawiła się jednak iskierka nadziei. Oto służąca żony Naamana, dowiedziawszy się o jego chorobie, wspomniała o proroku żyjącym w Samarii, który dokonuje rzeczy nadzwyczajnych. Za zgodą króla wyruszył więc Naaman do dalekiego kraju, zabierając ze sobą wiele kosztowności. W Samarii spotkał proroka Elizeusza, który nakazał mu zanurzyć się siedem razy w Jordanie. „Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty!" (2 Kri 5,10) Na…