Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
  • Start
  • HOMILIE OKOLICZNOŚCIOWE
Kraków, 29 lipca 2016r. „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; Byłem spragniony, a daliście Mi pić; Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; Byłem chory, a odwiedziliście Mnie, Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 35-36). Te słowa Jezusa wychodzą naprzeciw pytaniu, które często rozbrzmiewa w naszych umysłach i sercach: „Gdzie jest Bóg?”. Gdzie jest Bóg, jeśli na świecie istnieje zło, jeśli są ludzie głodni, spragnieni, bezdomni, wygnańcy, uchodźcy? Gdzie jest Bóg, gdy niewinni ludzie umierają z powodu przemocy, terroryzmu, wojen? Gdzie jest Bóg, kiedy bezlitosne choroby zrywają więzy życia i miłości? Albo, gdy dzieci są wyzyskiwane, poniżane i kiedy także one cierpią z powodu poważnych patologii? Gdzie jest Bóg w obliczu niepokoju wątpiących i…
Ukochani Bracia i Siostry! Każdego roku staje nam w poprzek Wielki Post. Może nawet niewielu z nas myśli o tym, że Post jako okres liturgiczny i jako praktyka nie­sie ze sobą wielką łaskę. Nawet najbardziej zmaterializowani współ­cześni ludzie słuchając opowieści o mnichach tybetańskich przyznają, że praktyka pokutna ma w sobie coś niezwykłego. A sami przyznają jej rację, kiedy przesycą się tym, co przemijające. Jeśli dużo kłamią -— to przesycą się kłamstwem. Jeśli żyją w nieczystości -— zobaczą, że to nie dla człowieka. Jeśli żyją zewnętrznością — to odkryją, że ma jesz­cze człowiek w sobie pragnienie milczenia, kontemplacji i szukania Ab­solutu. I oto teraz zaczynamy ten okres. Okres, który może wpłynąć na bieg całego życia. Każdy może mieć swój Wielki Post…
Ukochani Bracia i Siostry! Każdego roku wraca Wielki Post. Tak i dzisiaj — już czujemy wyjąt­kowy charakter i atmosferę tego okresu, pomimo, że nasze życie jest dość zlaicyzowane. Czujemy powiew, który idzie od krzyża i zmartwych­wstania. Ale chyba nie uszły naszej uwadze słowa, które dzisiaj Bóg do nas kieruje: „Tak mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego" (Jl 2, 12—13). Chrystus podjął ten starotestamentalny apel i swoje nauczanie rozpoczął także wo­łaniem skierowanym do ludzi, wołaniem, które brzmi po dziś dzień: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierz­cie w Ewangelię" (Mk 1, 15). Bóg Jezusa Chrystusa,…
Drogie Dzieci (Droga Młodzieży) Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy naszej szkoły Jak słyszeliśmy w komentarzu na rozpoczęcie tej Mszy Świętej – przychodzimy dziś do świątyni, aby Dobremu Bogu podziękować za czas minionych wakacji. Te dwa letnie miesiące były dla nas dane na wypoczynek – dla większości zasłużony – po długim okresie; czytania lektur, robienia prasówek, pracy w szkole, pogłębiania zdobytej tam wiedzy w domu. Wielu z Was brało udział w różnych formach zorganizowanego wypoczynku na koloniach, obozach. Wielu z Was wyjeżdżało z rodzicami, lecz zapewne spora grupa pozostała w rodzinnym domu. Gdziekolwiek jednak nie byliście, to wakacje były dla Was także czasem nie tylko odpoczynku po dziesięciu miesiącach nauki, nie tylko czasem „nic nie robienia”, ale także czasem regenerowania –…