Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
„Proszę, aby Bóg, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości... Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania..." (Ef 1, 17—18) Tak pisał św. Paweł Apostoł do mieszkańców Efezu. Mieć ducha mądrości, mieć światłe oczy serca... Nad tymi określeniami zatrzymujemy się dziś. Mieć ducha mądrości i światłe oczy serca... Są to życze­nia skierowane nie tylko do Efezjan, to życzenia dla ciebie, dla każdego z nas. Mieć światłe oczy serca. Jak bardzo to ważne dla człowieka młodego. Pełen mocy wpatruje się w przyszłość. Szuka radości i pełni życia. Jak bardzo potrzebny jest wtedy duch mądrości, aby tą pełnią stał się Ten, przez którego wszystko się stało z tego co istnieje... (J 1, 3). Ten, który jest…
Ukochani Bracia i Siostry! Ile razy wspominamy tamtą betlejemską noc, budzi się w nas podziw dla Boga, który tak wielki swój majestat objawił w tak skromnej i niepozornej postaci Niemowlęcia. Jesteśmy bardzo po­dobni do tego pasterza z szopek prowansalskich, który przychodzi do Chrystusa z pustymi rękoma. Zwie się on „Ravi", tzn. dziwują­cy się. Jego darem jest zdziwienie się tajemnicą Wcielenia. Przy­nosi to swoje zdziwienie jako dar serca i umysłu. I my – Ukochani - corocznie składamy u żłóbka dar naszego podziwu dla Boga. Niejeden z nas być może czuje to, co wyraził kiedyś św. Hiero­nim: „O, gdybym mógł ujrzeć żłóbek, w którym leżał Chrystus. Po­dziwiam Boga: On stwórca świata narodził się nie pośród złota i srebra, ale pośród błota". W…
Drodzy Bracia i Siotry – uczestnicy tego eucharystycznego spotkania z Panem. Powoli kończy się okres świąt Bożego Narodzenia. Za nami już Sylwester i Nowy Rok, przed nami jeszcze święto Trzech Króli i świętowanie się zakończy. Dla niektórych te święta to tylko zwykła tradycja: choinka, prezenty, pasterka…  Dla nas, którzy przychodzimy znów do świątyni to pochylanie się z wiarą nad tą wielką tajemnicą o której pisze św. Jan: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Trzeba nam znów zadać sobie pytanie: Kim jest to Słowo? Bo tylko w odpowiedzi na to pytanie jestem w stanie zrozumieć prawdziwy sens tych świąt. W Piśmie Świętym Słowo oznacza moc stwórczą samego Boga. Oznacza Jego działanie i życie w świecie. Już na…
Drodzy bracia i siostry! W uroczystość Świętej Rodziny stają przed naszymi oczyma radosne tajemnice Ewange­lii. Idziemy do stajenki w Betlejem i do nazaretańskiego domku, bo Betle­jem i Nazaret są urzekającym modelem chrześcijańskich domów, a Najświętsza Rodzina na zawsze pozostanie najpiękn­iejszym wzorem naszych rodzin. W szkole Betlejemu i Nazaretu chrześcijanie uczą się ewangeli rodziny. Wszyscyzdajemy sobie sprawę z wielkego znaczenia dla nas tej szkoły życia. Człowiek bowiem jest istotą rodzinną To w rodzinie bierze swój początek na­sze ludzkie życie. To życie zawdzięczamy Bogu Stwórcy za pośrednictwem naszy ukochanych rodziców. W rodzinie dokonały się także te najważniejsze sprawy naszgo życia nadprzyrodzonego. Przez sakrament chrztu św. weszliśmy do tej wielkiej rodziny dzieci Bożych. Tak więc i ten nasz dom, w którym wspólnie żyjemy,…
Ukochani Bracia i Siostry! Ilekroć jesteśmy świadkami momentu, kiedy dwoje ludzi staje na ślubnym kobiercu i przyrzeka sobie miłość i wierność małżeńską, wówczas mimowolnie życzymy im szczęścia i radości ze wspólnego pożycia i radości z potomstwa. Z każdą nową rodziną wiążą się jakieś nadzieje. Pragniemy, aby młodzi ludzie, którzy się pobierają, byli szczęśliwi. Cieszy nas widok matki, która pochyla się nad niemowlęciem i karmi je; widok ojca, który z radością ostrożnie ściska własnego potomka, by nie zrobić mu żadnej krzywdy. Oczy dziecka napełniają nas radością, bo są jakby odbiciem Boga. A kiedy po upływie lat dochodzi do sytuacji, że rodzice się rozwodzą; kiedy dzieci popadają w różne konflikty, wówczas jesteśmy zawiedzeni, niezadowoleni. Cierpimy, bo jeszcze jedna rodzina rozpadła się, nie…
Ukochani Bracia i Siostry! Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą duży ładunek uczuciowy. Są to uczucia radości, ale i głębokiej refleksji nad sensemżycia, miłości, rodziny, przywiązania do bliskich, a czasem smutku z powodu opuszczenia i samo­tności. Życie składa się z tych elementów: radości i smutku. Chrystus Pan, który wszedł w to nasze życie również podlegał tym prawom. Przyniósł radość, ale i łzy. Sam przeżywał chwile radości, ale i opuszczenia. Było „Gloria in excelsis Deo” ale i to, co oddają słowa: „Nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Wszedł Jezus w całe to nasze życie poprzez rodzinę. Dzielił z rodziną swoje radości i niepokoje. Najmilsi- Dziś Święto Świętej Rodziny. W tę uroczystość chcemy sobie uświadomić, jaka powinna być każda ludzka rodzina…