Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
niedziela, 06 grudzień 2015 09:35

2. Niedziela Adwentu (C) - Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Oceń ten artykuł
(1 głos)
jan-chrzcicielZ Ewangelii według Świętego Łukasza Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
 
 
Refleksja nad Słowem Bożym
 
Możemy odwrócić się od grzechu, gdy zanurzymy się w słowie Bożym. Słowo Pańskie jest chlebem zaspakajającym głód serca i wodą wypływającą naprzeciw ludzkim pragnieniom. Gdy ono nas pociesza, jesteśmy wolnymi w sercu. Poza Bogiem nie ma trwałego, pełnego pocieszenia ludzkiego serca.
Odwracamy się często od nieprawdziwego obrazu Boga. Jego nieprawdziwy obraz zniechęca nas, zraża, odrzuca. Ten nieprawdziwy obraz jest tworzony przez ludzi nam bliskich, albo przez nas samych, ponieważ będąc w grzechu nosimy w sobie zniekształcony obraz Boga.
Nawrócić się, to powrócić do Boga. Dokonuję się to w mocy Jego słowa. Słuchanie i wypełnianie słowa daje moc w wyrażeniu pogardy dla zła.
Doliny, o których mówi Jan, były miejscem odstępstwa od Boga (bałwochwalstwa Narodu wybranego). Dolina Gehenna stała się obrazem sądu nad występnymi.. Przy jej opisie używa się takich zwrotów jak ogień, płacz i zgrzytanie zębów. Jest ona synonimem piekła. Dolina grzechu i sądu Izraela stała się bramą piekieł.
Ale też z dolin wytrysną strumienie. W Biblii świątynia, rzeka i raj są ze sobą ściśle związane. Dzięki planom Boga powróci czas urodzajnych dolin, a Bóg jak pasterz poprowadzi swój lud przez „ciemną dolinę śmierci” na zielone pastwiska i spokojne wody.
 
„Przygotujcie drogę Panu”
 
Wszystkich tych, którzy mają jakieś wątpliwości odnośnie autentyzmu Ewangelii, którzy są skłonni uważać ją za baśń i traktować niepoważnie, dzisiejszy fragment św. Łukasza powinien całkowicie przekonać. Trudno byłoby znaleźć inny tekst sprzed dwóch tysięcy lat, który byłby równie mocno osadzony w realiach czasowych. Oczywiście, dzisiaj nam to nie imponuje, bo współczesna technika przyzwyczaiła nas do precyzji tysięczno-sekundowej, a wymiana i przekaz informacji z kontynentu na kontynent trwa niewiele tylko dłużej, ale jak na owe czasy Łukasz był aż nadto precyzyjny, aby można było podejrzewać go o nierzetelność.
Do czego potrzebna mu była taka dokładność? Otóż chciał w ten sposób raz na zawsze udowodnić, że zbawienie było faktem historycznym, który dokonał się w ściśle określonym czasie i miejscu, na oczach wielu wiarygodnych świadków, w powszechnie znanym kontekście historycznym. Wtedy nikomu rozsądnemu nie przyszłoby do głowy, aby to negować. A skoro tak, to tym bardziej nam, obeznanym dobrze z najnowszymi metodami krytycznego badania źródeł historycznych. O tym trzeba zawsze dobrze pamiętać: w przypadku Ewangelii i innych tekstów Nowego Testamentu, mamy do czynienia z najbardziej wiarygodnymi i najlepiej udokumentowanymi przekazami historycznymi, jakie zna dzisiejsza nauka.
Ale do czego jest to potrzebne przeciętnemu słuchaczowi niedzielnej Ewangelii czy czytelnikowi Pisma św.? Otóż nie chodzi tu tylko o kwestie historyczne i krytycznoliterackie niuanse. Chodzi o zbawienie i o wiarę. Bo skłonni jesteśmy nieraz wyobrażać je sobie jako coś niekonkretnego i nie z tego świata. Juliusz Cezar – jak najbardziej! Arystoteles – oczywiście! Pitagoras – proszę bardzo! Ale Jezus z Nazaretu? No, z Nim to już nie wiadomo.
Być może przyczyniły się do takiego myślenia liczne filmy historyczno-przygodowe, z „Kleopatrą” i „Faraonem” na czele. Ruchome obrazki i kolorowe stroje z epoki przemawiają do wyobraźni o wiele lepiej niż suche słowa, ale musimy pamiętać, że z tamtych czasów przetrwały do nas tylko słowa, a obraz jest już tylko fikcją i zręcznym filmowym złudzeniem. Tym niemniej dobrze się stało, że są już zekranizowane także Ewangelie i liczne powieści o Jezusie. Dzięki nim łatwiej przyswoić sobie trudne prawdy ewangeliczne i zrozumieć Jezusa.
Zanim objawił się Jezus z Nazaretu, poprzedziło Go publiczne wystąpienie proroka Jana Chrzciciela. Cała jego działalność była wypełnieniem prastarego proroctwa Izajasza. Nie było to więc zawieszone w próżni, nie było ludzką inicjatywą, szlachetnym zrywem człowieka zmęczonego grzechem, lecz celowym wypełnieniem odwiecznego planu Boga. Tego nie wymyślił Jan Chrzciciel, lecz Bóg, a Jan był tylko wykonawcą, „Głosem” Pana, wołającym na pustyni.
Jan wzywał ludzi do nawrócenia, do wewnętrznej przemiany myślenia, życia, postaw. Ale nie miała – i nie mogła – to być przemiana ostateczna i całkowita. Do takiej bowiem człowiek skażony grzechem nie był zdolny. Miał to być tylko wstęp i przygotowanie do tego, co chciał uczynić Pan Bóg. To On osobiście postanowił przyjść i zbawić człowieka. Ale chciał widzieć z naszej strony jakąś dobrą wolę, jakieś pragnienie przemiany, oczyszczenia, jakiś głód Boga i zbawienia. I w tym sensie słowa Izajasza i posłannictwo Jana są ciągle aktualne. Żebyśmy także my mogli ujrzeć zbawienie Boże.
 
 
 
Czytany 965 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.