Facebook
...............................................PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W CHRYSTUSIE, PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA ......................................
........................"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." - "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On." - ŚW. BRAT ALBERT
.........................................................1917 - 2017
sobota, 30 wrzesień 2017 08:59

26. Niedziela Zwykła (A) - W nawróceniu jest nasze ocalenie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

homiliaNajmilsi,

Zwróćmy dziś szczególną uwagę na drugie czytanie, które stanowi fragment listu do Filipian. Znawcy Pisma św. przypuszczają, że bezpośrednim powodem napisania zawartych w nim napomnień były nieporozumienia, kłótnie, niezdrowa rywalizacja, zabieganie o względy poszczególnych grup, a także egoizm i inne grzechy społeczne zdarzające się wśród mieszkańców Filippi.

Te niezbyt piękne i wręcz niechrześcijańskie cechy wierzących Filipian, stały się dla św. Pawła punktem wyjścia do rozważań i napomnień. Nie mają one charakteru kategorycznych, wojskowych rozkazów. Paweł, jak na apostoła przystało, czyni to zawsze z pokorą, uzasadniając głęboko swoje racje.

Dlatego w Liście napisał tak: „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich... nie pragnijcie niewłaściwego współzawodnictwa ani próżnej chwały... niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie” (por. Flp 2,3-5).

Jakie jest to Chrystusowe dążenie? Przypomnijmy je:

On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci -
i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,6-8).

Tak wysoki ideał stawia Pawła skłóconym i rywalizującym Filipianom.

Jest nim Chrystus rozpięty na krzyżu. Chrystus poniżony, ogołocony i pohańbiony przez przeciwników; posłuszny aż do śmierci krzyżowej; a na koniec wywyższony ponad wszystko przez Ojca.

Dobrze rozumiemy, że Paweł zarysował taki ideał nie tylko Filipianom, ale ludziom wszystkich czasów i pokoleń.

Pawłowe słowa - to dążenie, Chrystusowe dążenie, niech was ożywia, jest skierowane również do nas. Jest to dla nas odziedziczony po przodkach testament, wobec którego nie można pozostać obojętnym.

Dlaczego nie można? Bo On sam, Chrystus - Syn Boży powiedział: „A ja, gdy zostanę nad ziemię podwyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32).

Dlaczego nie można? Bo jakże nie pamiętać świadectwa miłości krzyża, jakie dawali Chrystusowi przez wieki męczennicy i wyznawcy? Dlaczego jeszcze nie można? Bo każde spojrzenie na krzyż stwarza dla ciebie i dla mnie cudowną szansę nawrócenia, a w ten sposób do czynienia świata choć trochę lepszym. Stwierdzić trzeba z całą stanowczością, że nieludzki jest taki świat, który odwraca się od ukrzyżowanej Miłości. Człowiek rozpada się w proch, zanim umrze jego ciało. W takim właśnie świecie żyjemy - świecie konfrontacji wiary z niewiarą. I w takim czasie, jak mówił Paweł, „głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1,23).

Trzeba otwarcie powiedzieć, że takiego starcia z postawą wrogości wobec Chrystusa, nie przeżywał Kościół już od wielu wieków. Jakże mocno brzmią jeszcze słowa papieża Pawła VI na zakończenie II Soboru Watykańskiego. Dotykają istoty współczesnego ateizmu. Papież mówił wtedy: „Religia Boga, który stał się człowiekiem, spotkała się z religią - bo to jest religia - człowieka, który czyni siebie bogiem”.

Dziś słyszeliśmy, najmilsi, w pierwszym czytaniu, że człowiekowi takiemu, który siebie czyni bogiem i prawodawcą, łatwo przychodzi bluź

nić Bogu. Mówi taki człowiek: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny” (Ez 18,25). I natychmiast otrzymuje odpowiedź - to twoje postępowanie jest przewrotne.

Mówimy jasno i otwarcie o tych zagrożeniach, by przede wszystkim uświadomić sobie ciężar odpowiedzialności spoczywającej na nas, wierzących w Chrystusa i uznających Ewangelię za normę postępowania. Odwołujemy się nieustannie do św. Pawła, który będąc apostołem narodów pogańskich powiedział: „Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby uratować za wszelką cenę przynajmniej niektórych” (1 Kor 9,22b). Potwierdzają to czasy, w których żyjemy, że człowiek wart jest Ewangelii i że o każdego musimy po apostolsku walczyć, każdemu powiedzieć, że w nawróceniu jest nasze ocalenie. Podejmując takie właśnie zadania wobec człowieka, mówi nam Kościół o konieczności nowej ewangelizacji.Tak, nowa ewangelizacja choć stara Ewangelia. Jest to jedyna możliwa odpowiedź na to mądre stwierdzenie Pawła VI sprzed prawie trzydziestu lat o nowej religii, w której człowiek zajmuje miejsce przynależne Bogu. Słuchamy wciąż z uwagą, co w tej sprawie mówi obecny papież. A mówi zawsze mocno, tak jak ostatnio w Estonii. Dlaczego nowa ewangelizacja? - pytał. I odpowiadał - dlatego, że nie dano ludziom żadnego innego Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jedynie w Chrystusie mamy tę możliwość.

Spójrzmy dziś na naszą sytuację. Tyle w niej podobieństwa do Ewangelii przed chwilą odczytanej. Winnica - to ewangelizacja. Winnica - dom Pana. Winnica - Kościół. Winnica - Ojczyzna. Idź dziecko i popracuj w winnicy. Dobrze, pójdę - i nie poszedł. Ty, synu, też idź i popracuj - nie chce mi się. Lecz później się opamiętał. Ty też miałeś, Panie, 50% frekwencji. Czy nie marzy ci się, Panie, takie dziecko, które powie: Pójdę, Ojcze, do winnicy - a gdy już zacznie pracować, czyni to uczciwie? A ten drugi syn? On zawsze chętnie chodzi do winnicy, ale niszczy ją, kpi sobie z uczciwości i nawet drwi z Ciebie.

Ja wiem, że Ty jednemu i drugiemu powiesz - nawróć się, bo w nawróceniu jest wasze ocalenie. Obyśmy tylko usłuchali Twego napomnienia i mieli udział w przekonującej mocy Twojej Miłości. Wtedy ocalisz winnicę. Amen.

Czytany 280 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.